سفارش تبلیغ
صبا ویژنآسمان مال من ...

استاد با حرارت می گفت برخی همچون مورچگان عمل می کنند به تتبع می پردازند و فقط ماده خام جمع آوری می کنند. برخی همچون عنکبوت عمل می کنند و به بافتن نظریات و تئوری ها می پردازند. هر کدام از این دو ضعفی دارند اولی فقط ماده خام می آورد و دومی فقط می بافد و برخی همچون زنبور عمل می کنند ماده خام را از بیرون می گیرند و در دستگاه فکری خود می پرورانند و شما چون زنبور عسل باشد.
نوشته شده در چهارشنبه 89/3/12ساعت 11:45 صبح توسط احمدی عشق آبادی نظرات ( ) |


Design By : Pichak