سفارش تبلیغ
صبا ویژنآسمان مال من ...

خـفـته خـبـر نـدارد ســر بــر کـنار جـانــان        ایــن شــب دراز بــاشــد بــر چــشم   پـاسـبـانــان

بـر عقل مـن بخـندید گــر در غـمـش بـگریم      ایـــن کــارهــای مشـکــل افـــتـــد بـه کــاردانــان

دل داده را مــلامــت گـــفتـن چــه ســود دارد     مـی بــایــد ایــن نـصـیحـت، کـردن بــه دل ستانــان

با من ز پای بـرگیر ای خوب روی خوش رو     تــــا دامــنــت نگــیـرد دســـت خــــدای خـــوانــان

مــن تــرک مــهر ایـنان بـر خـود نمی شناسم      بـــگــزار تــا بـــیــایــد بــر مـــن جـــفــای آنــان

روشن روان عاشـــق از تـــیر شــب ننــالــنـد     دانــــد کــه روز گــردد، روزی، شــب شــبـانـان

بــا مــن مــکـن کــه من دسـت، از دامنت بدارم   شـمشیــر نــگسرانــد پــیــونــد ز مــهـر بـانــان

چشم از تو بر نگیرم، ورمــی­­کــشــد رغـیبم       مـشـتـــاق گــل بــسـازم  بـــا خــوی بــاغـبـانــان

مـــن اخــتیار خــود را تسـلیم عشـق کــردم        هـمـچـون زمــان اشـــتر در دســـت ســاربــانــان

شاید که آستینت بر سر زنم سعدی                 تا چون مگس نگردی گرد شکر دهانان


نوشته شده در چهارشنبه 86/11/17ساعت 1:9 عصر توسط احمدی عشق آبادی نظرات ( ) |


Design By : Pichak