سفارش تبلیغ
صبا ویژنآسمان مال من ...

 

بررسی تاثیر سریال های ماهواره ای در منسوخ کردن اخلاق

اشاره

یکی از برنامه ها و سیاست های جهان غرب برای مبارزه با باورهای دینی و از بین بردن نگاه تقوایی در جامعه، طراحی رسانه در عرصه ی بین الملل و ایجاد یک فضای مخرب بین افراد است. برنامه ریزی جهان غرب در جهت هویت زدایی، دین زدایی، خانواده ستیزی، و خانواده گریزی است و بر اساس این محورها به تولید فیلم و برنامه می پردازند.
نگاه اساسی فیلم هایی که توسط رسانه های غربی تولید و از طریق ماهواره به طور رایگان در اختیار خانواده ها قرار می گیرد از میان بردن نگاه عفیفانه مرد و زن در خانواده است. آنها تلاش می کنند تا زیور عفاف را به عنون یک عامل مخرب جلوه دهند و تعهد و پایداری افراد خانواده را نسبت به هم از میان ببرند.

تضعیف باورهای مذهبی

برنامه های نامناسب ماهواره به دنبال ترویج احساس آزادی مطلق و یا همان لیبرالیسم جنسی هستند؛ لیبرالیسم جنسی به دنبال ایجاد آزادی برای روابط جنسی مطلق بوده که هدف غرب اشاعه ی این فرهنگ است که از دستاوردهای اومانیسم محسوب می شود.
غرب در مرحله ی نخست برای زدودن خداباوری تلاش می کند، در مرحله ی بعد باورهای دینی مورد هجوم قرار گرفته و پس از آنکه حساسیت های دینی کاهش یافت به ترویج مفاسد دینی می پردازند و فرد را از دین گرایی دور می کنند.
نمونه ی بارز ترویج مفاسد دینی، عفاف زدایی و ایجاد حس رقابت زن و شهور نسبت به یکدیگر است یعنی آنها به جای اینکه انیس و مونس هم باشند به صورت رقیب یکدیگر نمایش داده می شوند و نسبت به هم وفاداری، تعهد و پایبندی ندارند.

زدودن حیا و تعهد در خانواده

هدف اصلی فیلم ها و سریال های را زدودن تقوا، حیا، شرم، وفاداری، تعهد و حس مسئولیت در خانواده ها است حس رقابت جنسی و تفکر آزاد اندیشی مطلق حاصل این فیلم ها است؛ خیانت زن و شوهر نسبت به یکدیگر و ایجاد فضای آزادی مطلق برای فرزندان بدون نظارت پدر و مادر راه آورد فیلم ها و سریال های ماهواره ای است.
فروش دین، اخلاق و خانواده محوری هدف اصلی غربی ها در تولیدات فرهنگی برای کشورهای اسلامی است و تک محوری کردن خانواده، منسوخ کردن ازدواج و گسترش روابط آزاد در جامعه مدنظر غرب و صهیونیسم است.
ما نباید در برابر دنیای غرب انفعالی برخورد کنیم و منتظر باشیم تا آنها سریال ساخته و ما آن را رد کنیم بلکه باید آموزه های دینی و اخلاقی را فعالانه و پویا برای جامعه تبیین کنیم.

عادی سازی خیانت

سریال های مختلف مانند حضرت یوسف(ع) و مختارنامه که برگرفته از مباحث دینی بوده مورد استقبال زیاد مردم قرار گرفتند، استقبال مردم از این فیلم ها حاکی از تشنگی آنها نسبت به آموزه های دینی است.
فرهنگ سازی در جامعه ضرورت دارد ما قطعا نمی توانیم معادل هزینه ای که غرب برای تغییر فرهنگ جامعه ی ایران از طریق ساخت سریال های مختلف صرف می کند برای ساخت فیلم هزینه کنیم تنها کاری که می توان انجام داد این است که جامعه در مقابل پدیده ی ماهواره و واکسینه شود و بتواند از خود دفاع دینی و معرفتی کند .

وقتی خانواده ی ایرانی بداند استفاده از ماهواره چه اثر مخربی دارد و آمار طلاق و سن ازدواج را بالا برده و خیانت زن و مرد را به هم ترویج می دهد ، حتی اگر دین مدار نباشد، از ماهواره استفاده نمی کند.


نوشته شده در پنج شنبه 91/3/11ساعت 9:24 صبح توسط احمدی عشق آبادی نظرات ( ) |


Design By : Pichak