سفارش تبلیغ
صبا ویژنآسمان مال من ...

از رسول خدا(ص) پرسید: دانش یعنی چه؟ پیامبر بی درنگ پاسخ داد: سکوت کردن.
مرد پرسید: دیگر چه معنا  دارد؟ پیامبر فرمود: گوش فرادادن، باز پرسید: پس از آن چه؟ 
فرمود: به خاطر سپردن. پرسید: بعد از به خاطر سپردن چه؟ پاسخ فرمود: عمل کردن به آن. 
در آخر پرسید: ای رسول خدا! بعد از عمل کردن به آن چه معنی دارد؟ پیامبر (ص) 
پاسخ داد : انتشار دادن آن.


نوشته شده در پنج شنبه 89/7/15ساعت 12:20 عصر توسط احمدی عشق آبادی نظرات ( ) |


Design By : Pichak